Warunki uczestnictwa na turnusie rehabilitacyjnym osób z dofinansowaniem PFRON