BOBATH dla DZIECI

Zapytaj o dostępność

BOBATH dla DZIECI

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

BOBATH dla DZIECI

W naszym Ośrodku ZAGŁĘBIE w Ustroniu Morskim ponownie od 03.11.2017 prowadzimy terapię metodą NDT – Bobath dla dzieci.

Cena zabiegu 55,00 zł – 30 minut

Leczenie poprzez terapię metodą NDT – Bobath w szczególności kierowana jest do dzieci z:

  • Uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
  • Wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
  • W złożonych zespołach chorób genetycznych
  • Zaburzeniem koordynacji psychoruchowej
  • Asymetrią ułożeniową
  • Porażeniem splotu barkowego
  • Kręczem szyi
  • Problemami ortopedycznymi
  • Mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Zaburzeniami karmienia, ssania, połykania

Atutem prowadzonej przez nas metody jest brak sztywnych ram, schematów terapii oraz ciągła modyfikacja w trakcie pracy z chorym z uwzględnieniem środowiska, w którym będzie funkcjonował, co pozwala uzyskać zadowalające dla samego pacjenta efekty.

Metoda NDT-Bobath

Założenia metody zostały opracowane przez Bertę i Karela Bobath, którzy pierwotnie stworzyli techniki do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody stwierdzono, że po pewnych modyfikacjach może być ona przydatna w terapii dorosłych Pacjentów z neurogennymi zaburzeniami ruchu i napięcia mięśniowego. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego odpowiadającego za prawidłową postawę i wzorzec ruchu poprzez hamowanie reakcji nieprawidłowych.

0%
OFERTA SPECJALNA

Znajdź czas dla siebie. Zasługujesz na to.

Zarezerwuj pobyt i otrzymaj 5% zniżki.

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ